advertise

سیستم آبیاری نوار تیپ

بررسی روش های آبیاری تیپ و شیاری

نوین قطره در این مقاله به بررسی آبیاری تیپ و شیاری از لحاظ عملکرد و کارایی مصرف آب در زراعت سیب زمینی پرداخته است. با ما در ادامه برای بررسی بیشتر این موضوع همراه باشید.
به منظور بررسی روش های آبیاری تیپ و شیاری از لحاظ عملکرد و کارایی مصرف آب در زراعت سیب زمینی، آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان (ایستگاه اکباتان) در سال ۱۳۸۳ انجام شد. این تحقیق به صورت کرت های خرده شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با فاکتور اصلی مقادیر متخلف آب آبیاری در سه سطح (۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۵ درصد تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس A) و فاکتور فرعی روش آبیاری در چهار تیمار (شامل نوارهای تیپ وسط پشته روی سطح خاک، نوارهای تیپ وسط پشته در عمق ۵ سانتی متری، نوارهای تیپ کناره های پشته روی سطح خاک و آبیاری شیاری) در سه تکرار انجام گردید.

سیستم آبیاری نوار تیپ | نوین قطره

سیستم آبیاری نوار تیپ

نتایج نشان داد که با افزایش آب مصرفی، عملکرد محصول افزایش می یابد. بدون در نظر گرفتن روش آبیاری، در بین سطوح فاکتور اصلی،‌ حداکثر عملکرد سیب زمینی (۳۲.۵۱ تن در هکتار) مربوط به تیمار آبیاری ۱۲۵%‌و حداقل عملکرد (۱۹.۳۳ تن در هکتار) مربوطه به تیمار آبیاری ۷۵% بود.
در میان تیمارهای مختلف فاکتور فرعی،‌ کمترین عملکرد (۲۱.۳۵ تن در هکتار) مربوط به روش آبیاری شیاری و بیشترین عملکرد (۲۸.۹۱ تن در هکتار) مربوط به روش آبیاری تیپ، تیمار نوار تیپ در عمق ۵ سانتی متری از سطح زمین و وسط پشته می باشد. بیشترین کارایی مصرف آب (۴.۶۸ کیلوگرم بر متر مکعب) مربوط به روش آبیاری تیپ، تیمار نوار تیپ در عمق ۵ سانتی متری از سطح زمین و وسط پشته و کمترین کارایی مصرف آب (۳.۳۲ کیلوگرم بر متر مکعب) مربوط به آبیاری شیاری بود. اختلاف کارایی مصرف آب بین تیمارهای آب آبیاری ۷۵ و ۱۰۰ درصد معنی دار نبود و بیشترین کارایی مصرف آب (۴.۴۹ کیلوگرم بر متر مکعب) در تیمار آبیاری ۱۲۵ درصد به دست آمد.
هم چنین از نظر اقتصادی، سطح آبیاری ۱۲۵ درصد نسبت به سایر سطوح مورد استفاده مقرون به صرفه تر می باشد. شما میتوانید برای خرید نوار تیپ آبیاری پلی اتیلن و استعلام قیمت به مجموعه نوین قطره مراجعه فرمائید. اکارشناسان این مجموعه به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشد.


نوین قطره
نوین قطره
نوین قطره
نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.